Lentopalvelut

Maa- ja metsätalouslennot

Metsien lentolannoitus on tehokas tapa saada metsät tuottamaan paremmin. Metsälannoitteen lentolevitys helikopterilla on kustannustehokasta sen nopeuden vuoksi. Lannoitteen ilmakuljetus säästää metsän taimistoa.

Linjaraivaukset

Sähkölinjaraivaus helikopterisahalla on tarkkuutta ja kokemusta vaativaa lentotyötä. Helikopterisahauksessa karsitaan linjan läheisyydestä ylipitkiä oksia pystysahalla ja latvasahalla.

Sähkölinjojen tarkastuslennot

Sähköyhtiöt saavat kauttamme luotettavasti voimalinjatarkastuslennot ja myrskyvauriotarkastukset.

Metsäpalonsammutukset

Palontorjunta helikopterilla on merkittävä lisä maassa suoritettavaan palonsammutukseen. Helikopterin alla roikkuu ns. bambi bucket, vesipussi, joka lastataan luonnonvesistöstä ja laukaistaan halutussa paikassa paloalueella. Helikopterisammutuksen etuna on nopea ja kohdistettu vedensaanti palopaikalle.

Viranomaislennot

Poliisia ja pelastusviranomaista avustetaan kadonneiden etsinnässä ja liikenteen valvonnassa. Vaikeasti saavutettavissa kohteissa kuten saaristossa tai tuntureilla helikopteria voidaan käyttää loukkaantuneiden ja sairastuneiden ihmisten kuljetuksiin. Tämä toiminta tunnetaan kansainvälisesti search and rescue -lentotoimintana (SAR).

Tulvat ja myrskyt aiheuttavat ympäristötuhoja. Helikopterilennoilla kartoitetaan tuhojen laajuutta ja kehittymistä.

Tutkimus- ja mittauslennot

Maaperän tutkimuslennot kuten magnetometria palvelee kaivosteollisuutta ja geologeja. Helikopterilla geologi voidaan kuljettaa täsmällisesti haluttuun paikkaan maaperänäytteiden ottamiseksi.

Helikopterilla lennetään myös erilaisia mittaus- ja kartoituslentoja. Lennot palvelevat mm. puhelinoperaattoreita, radio- ja tv-palveluntuottajia, erilaisten suurten maanrakennushankkeiden suunnittelijoita, tilaajia ja toteuttajia.

Ulkopuolisen kuorman lennot

Nostotyöt ja materiaalikuljetukset vaikeasti saavutettaviin paikkoihin ovat tavallisia työtehtäviä helikopterilla. Nostettavana voivat olla sähkölinjojen runkorakenteet ja johdot, rakennusmateriaalit kuten puutarvikkeet ja betoni, siltarakenteet. Suomen olosuhteissa tyypillisiä avustettavia alueita ovat saaristo ja tunturialueet.

Majakkahuoltolennot

Merimajakoiden huoltolennot saaristoon toteutetaan tilaajan tarpeen mukaan. Meillä on vuosien kokemus lentotoiminnasta merialueilla.

Porotalouslennot

Paliskunnat voivat tilata helikopteripalvelua avustamaan porojen tokkaan ajoa.

Riistanlaskentalennot

Hirvieläinten laskenta helikopterista on käytännöllisin ja nopein tapa tehtävän toteuttamiseen.

Valokuvaus-, elokuva- ja TV-kuvauslennot

Tiedustele tarpeesi mukaista lentoa meiltä.

SA 315B Lama lastaa

Lama lastaa